strouha1 strouha2
 

 Aktualizováno: 7.10.. 2013
 

7.10.2013

Proběhla schůze zastupitelstva s investorem obchvatu a projektanty, kde byly předloženy studie několika variant vedení obchvatu. Zastupitelstvo vybralo dvě z těchto variant, které budou následně schvalovány dotčenými orgány (životní prostředí, báňský úřad, krajský úřad atd.). Jako prioritní byla dána jižní strana obchvatu, severní varianta by byla zvolena, pokud by jižní varianta neprošla schválením dotčenými orgány.

Více naleznete v dokumentech

 

4. 6. 2013
Na základě petice podepsanou občany Dolního Bukovska, poslal starosta vyjádření ČEZu s tím, že si obyvatelé městyse nepřejí navrhovaný obchvat vedoucí skrze les. Momentálně se čeká na vyjádření ČEZu.

 

 

 

 

Úvodní slovo

Za posledních 50 let vzal člověk přírodě České republiky na rozvoj měst, dopravních staveb, technických děl a průmyslových zón neuvěřitelných 4000 čtverečních kilometrů. Pro představu je to čtverec o straně 63 kilometrů! Je to také 5 % území celé České republiky! Co s tím děláme dnes?

Obchvat Dolní Bukovsko

Obchvat Dolního Bukovska měl být realizován již před desítkami let a to hlavně kvůli cihelně, která se nachází na jižním okraji obce, skrze kterou díky tomu projíždí častěji nákladní doprava.
Jelikož už v dávné době byl navržen tento obchvat jižní stranou, ale nebyla vyšší vůle, nikdy se nepostavil.

V nedávné době, kdy se začala plánovat dostavba Temelína, přišel návrh na vytvoření obchvatů u obcí mezi Veselím nad Lužnicí a Týnem nad Vltavou. Po této trase je i Dolní Bukovsko, jehož občané by obchvat uvítali jistě s nadšením. Ovšem jaké přišlo zklamání a rozhořčení, když městys Dolní Bukovsko představilo návrh obchvatu realizovaný firmou ČEZ? Nejen že obchvat neměl vést jižní stranou, jak již bylo kdysi chytře zamýšleno k odklonění dopravy z cihelny mimo obec, ale ČEZ navrhl obchvat severní stranou skrze les, který je historicky významný a je nedílnou součástí života zdejších obyvatel. Díky prosazení tohoto návrhu by byly při realizaci obchvatu zasypány rokle tvořící spolu s lesem významný krajinotvorný prvek a převážná část lesa by byla zásahem těžké techniky vykácena a nadobro zničena.